Dobrodošli na spletni strani stranke NPS – Naprej Slovenija

BlazSvetekPrepričani smo, da ste tudi vi podobnega mnenja, da je v sodobni družbi potrebna nova miselnost in primerno ukrepanje, kjer vsakdo od nas prevzema tolikšen del odgovornosti, kakršen je sorazmeren teži dodeljenim delovnim nalogam. Zavest, da smo vsi enakopravni člani družbe, terja od nas pričakovanje in temeljno preobrazbo, da ne moremo samo eni odgovarjati za napake pri svojem delu, ampak da tudi izvoljeni politiki in imenovani državni uradniki (poslanci, župani…) končno politično, kazensko, materialno in nematerialno odgovarjajo za ne-izvajanje nalog, ki so jih pred volitvami sami posredovali volivcem. Vsak politični kandidat ima pravico, da vsakemu volivcu, ki ga je izvolil, s svojim notarsko overovljenim podpisom na volilnem programu jamči svojo neposredno odgovornost za uresničevanje danega programa v voljenem mandatu.

Preberi več